Sociala medier

Jag kan hjälpa dig med att skapa konton på sociala medier, samt även att skapa innehåll i text och bild åt dessa.

Under två år var jag ansvarig för ett politiskt partis sociala medier. Jag modererade Facebook, skapade bildinnehåll och skrev copy. Jag hanterade även Instagram och Youtube. På Instagram och Facebook körde jag betalkampanjer.
https://www.facebook.com/enhet.se
https://www.instagram.com/partietenhet/

Hampaprodukter i Grästorp – en sammanslutning av svenska hampabönder. Jag skapade deras konton på sociala medier och även innehåll.
https://www.facebook.com/hampagrastorp
https://www.instagram.com/grastorphampa/

Andra kunder:

The Summit Lighthouse, Sweden
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025765674841

Psykosynteshuset.
https://www.facebook.com/psykosynteshuset

Kristina Hurtig.
https://www.facebook.com/kristinahurtigbooks

Virbela Ateljé.
https://www.facebook.com/VirbelaAtelje
https://www.instagram.com/virbela.atelje/

Foto: Karsten Winegear